Samar prerast - veliki kameni svedok nekadašnje pećine

Samar prerast - veliki kameni svedok nekadašnje pećine

Things to do - general

Nekada davno, u klisurastoj dolini rečice Perast, nalazio se veliki pećinski sistem, od koga su danas ostali tek tragovi. Jedan od njih, kao lučno izvijeni prirodni kameni most, zaštićen je kao spomenik prirode – prerast Samar.

Pećina u desnoj strani klisure Perasta, duboka svega 160 metara, ali sa nakitom, prvo je svedočanstvo o postojanju pećine duge oko 1800 metara, kroz koju je rečica Perast podzemno proticala, pre nego što se najveći deo njene tavanice urušio. Stručnjaci su mišljenja da je na mestu ove relativno plitke klisure, bio veoma razgranat pećinski sistem. Osim spomenute pećine, druga, manja nalazi se u samom stubu prerasti Samar, koji se odatle nalazi 300 metara nizvodno.

Samar prerast je obrazovan na aktivnom rasedu, koji poprečno seče dolinu ove reke. Lagano uzdizanje uzvodnog krila raseda uslovilo je poniranje Perasta i stvaranje prerasti, čemu je pogodovao jedan sloj čvrstog mermera u poroznoj krečnjačkoj masi.

Nažalost trenutno nema smeštajnih kapaciteta na ovoj lokaciji.

Nažalost trenutno nemamo putovanja koja obuhvataju ovu lokaciju.