Planina Stol - najlepši vidikovac Istočne Srbije

Planina Stol - najlepši vidikovac Istočne Srbije

Things to do - general

Stol je jedan od najlepših vidikovaca u jugoistočnoj Srbiji, ali je podjednako lep za gledanje i iz podnožja.

Planina Stol je najviši (1.155 m) deo planinskog prostora Goli Krš, koji se smestio između Velikog Krša i Deli Jovana. Jedan je od najlepših vidikovaca u ovom delu Srbije. Nalazi se 10 km sveroistočno od Bora, sa kojim je povezan lokalnim putem koji se odvaja od pravca Bor – Bela Reka – Tanda, ili putem Bor – Krivelj – Gornjane.

Planinska masa Stola, izgrađena od debelih naslaga krečnjaka, pripada poznatom sistemu navlaka u istočnoj Srbiji.

Planina Stol je rasedima izdvojena te se može smatrati i horst uzvišenjem sa padom slojeva prema jugozapadu i do 40º, što predstavlja izazov za alpinistička osvajanja. Na površini terena zapažaju se kraški oblici reljefa, bez bilo kakvih vodenih objekata. Oni su u podnožju planine predstavljeni jakim vrelima, i jezerskim tvorevinama.

Jezerce u podnožju Stola je magično cele godine – zimi je potpuno zamrznuto a leti je omiljeno izletište.

Teren je jako privlačan u proleće kada sve ozeleni, dok je s jeseni sve kitnjasto šareno. U letnjem miru uživaju posetioci planinarskog doma pod Stolom. Zimi ovde uglavnom caruje tišina beskrajno belog snežnog pokrivača.

Nažalost trenutno nema smeštajnih kapaciteta na ovoj lokaciji.

Nažalost trenutno nemamo putovanja koja obuhvataju ovu lokaciju.

Mape