Đerdapska klisura - gvozdena kapija Dunava

Đerdapska klisura - gvozdena kapija Dunava

Things to do - general

Đerdapska klisura je fantastičan primer klisure kompozitnog sklopa jer se njenom dužinom smenjuju 4 klisure i 3 kotline, sa prizorima od kojih zastaje dah.

Od stenovitog ostenjaka zvanog „Germanija” do ada kod sela Guravoj, na Dunavu se smenjuju Golubačka klisura, Ljupkovska kotlina, Gospođin vir, Donjemilanovačka kotlina, Veliki kazan, Mali kazan, Oršavska kotlina i Sipska klisura.

Golubačka klisura je prva u Đerdapskoj klisuri. Njena dužina iznosi 13.5 km. Izrazito strme stene klisure izdižu se do 300 m iznad reke. U njima se nalaze pećine i nekoliko kraških vrela.

Ljupkovska kotlina je prva kotlina u Đerdapskoj klisuri., dužine 12 km. U blagim dolinskim stranama, koje se izdižu do 150 m iznad reke, usečene su tri dunavske terase. Dolinske strane disecirane su brojnim potocima.

Gospođin vir je drugo suženje u Đerdapskoj klisuri. Korito je puno podvodnih stena, u kojima su prokopana tri podvodna kanala. Ovde se nalazi najveća dubina Đerdapskog jezera – 90m, što je i najveća dubina Dunava na celom toku, najveća rečna dubina u Evropi i jedna od najvećih rečnih dubina u svetu.

Donjemilanovačka kotlina, dugačka 19 km je najveća kotlina u Đerdapu. Širina jezera u njoj dostiže 2000 m. Ovde Dunav prima jednu veću pritoku – Porečku reku.

Kazan je treće suženje u Đerdapu, dužine 20 km. Sačinjavaju ga Veliki i Mali kazan koji su odvojeni malim erozivnim proširenjem kod rumunskog sela Dubova. U strmim padinama koje se dižu iznad reke i preko 500 m u visinu, nalaze se pri dnu, pored reke, jaka kraška vrela, kao što su Bela voda, Hajdučki izvor, kao i neke pećine – Putnikova pećina i pećina Veterani, iz koje ističe snažna reka.
U Kazanu su postojali ranije mnogobrojni jaki vrtlozi, zbog čega je površina vode bila nemirna i izgledala kao da ključa, pa su Turici u srednjem veku dali ovom delu Đerdapa ime kazan.

Oršavska kotlina je poslednja kotlina u Đerdapskoj klisuri. Dugačka je 16 km i na ovom području jezero prima reku ÄŒernu sa rumunke strane.

Sipska klisura je najnizvodnije suženje u Đerdapu. Dugačke je svega 6.5 km. Celo korito Dunava u ovoj klisuri pregrađeno je ostenjacima, zbog čega su, za potrebe plovidbe, prokopana tri kanala: Đervinski, Sipski i Mali Đerdap. Na donjem kraju Malog Đerdapa sagrađena je brana Đerdapske hidroelektrane.

Nažalost trenutno nema smeštajnih kapaciteta na ovoj lokaciji.

Nažalost trenutno nemamo putovanja koja obuhvataju ovu lokaciju.

Mape