Memorijalni park Bubanj

Memorijalni park Bubanj

Things to do - general

Tokom II svetskog rata ovo mesto je bilo jedno od najvećih stratišta na području Jugoslavije. 

Memorijalni park Bubanj nalazi se jugozapadno od centra Niša na pošumljenom uzvišenju zvanom Bubanj.

Prvo streljanje bilo je 1942. godine izvođenjem grupe od 24 logoraša iz logora na Crvenom krstu. Posle februarskog bekstva 1942. godine brojka streljanih na Bubnju dostiže i do 100 dnevno, samo za dva dana, 16. i 17. februara 1942. godine streljano je preko 1400 logoraša.

Broj streljanih se ne može tačno utvrditi, jer su tela prvo zatrpavana buldožerima, a avgusta 1944. godine su, nastojeći da pred kraj rata prikriju svoje zločine, Nemci su iskopavali i palili kosti (spaljivanje je trajalo 20 dana).

Procenjuje se da je ovde streljano između 10000 i 15000 ljudi.

Memorijalni park se sastoji iz više delova koji simbolično prikazuju strahote koje su se događale na ovom mestu:

1) Šuma – pokazuje glavno mesto gde su se odvijale borbe partizana za oslobođenje od fašista

2) Staza kojom se dolazi do spomenika simbolizuje put kojim su partizani išli do slobode.

3) Spomenik se sastoji od:

–  horizontalnog friza od belog mermera sa reljefnim scenama koje prikazuju stradanja porobljenog naroda i konačnu pobedu slobode. Tu su i stihovi Ivana Vučkovića iz Niša koji kažu:

„Iz krvi komunista i rodoljuba nicale su pesnice bunta i opomene, pesnice revolucije, pesnice slobode. Streljali su nas, ali nas nikad nisu ubili, nikad pokorili. Mi smo zgazili mrak i suncu oslobodili put”

– spomenika u vidu 3 monumentalne pesnice različitih visina, koje simbolizuju i dete i ženu i muškarca koji su streljani na ovom mestu.

Ovaj spomenik svečano je otkriven na dan oslobođenja Niša 14. oktobra 1963. godine i rad je hrvatskog vajara Ivana Sabolića.

Nažalost trenutno nema smeštajnih kapaciteta na ovoj lokaciji.

Nažalost trenutno nemamo putovanja koja obuhvataju ovu lokaciju.

Mape