Knežev dvorac u Brestovačkoj banji

Knežev dvorac u Brestovačkoj banji

Things to do - general

Knežev dvorac nalazi se u Brestovačkoj banji, preko puta Miloševog konaka, na jednom brežuljku koji dominira banjom. 

Posle burnih zbivanja i zaoštrene dinastičke borbe, na presto Srbije 1842. dolazi knez Aleksandar Karađorđević.

On je takođe, kao i knez Miloš, vrlo često boravio u Brestovačkoj banji, gde je provodio leto u kupanju i odmoru. Povremeno je sa pratnjom išao u lov na divljač.

Po njegovom nalogu izgrađen je Knežev dvorac, na jednom brežuljku koji dominira banjom.

Prilaz zgradi ide kroz zasvođenu kapiju na glavnom zidu kamenim stepenicama do omanjeg platoa pred zgradom. Knežev dvorac je u osnovi pravougaonog oblika, na sprat, pa kako je podignuta na strmom terenu ima u prizemlju manje prostorija nego na spratu.

Kako spoljni tako i unutarnji zidovi zgrade su veoma jaki (od 55 do 60 cm).

Solidan i skladan utisak koji zgrada ostavlja ukazuje na uticaj gradske arhitekture, koja je u vreme njegove gradnje preovlađivala Zapadom.

Iz hola u prizemlju se širokim monumentalnim kamenim stepenicama. Levo i desno od ulaza u hol nalaze se po jedna vrata koja vode manju, odnosno veću prostoriju. Na spratu su hol u koji izlaze stepenice, velika sala sa balkonom po dužini, četiri sobe i jedna omanja ostava.

Knežev dvorac otvoren je za posetioce u toplijoj polovini godine (april – oktobar) ali treba kontaktirati Turističku organizaciju Bora. Dvorac se često koristi i za izlaganje tematskih muzejskih postavki.
Literatura: Pajić T., Ničić D. (1981.): Brestovačka Banja u vreme kneza Miloša

Nažalost trenutno nema smeštajnih kapaciteta na ovoj lokaciji.

Nažalost trenutno nemamo putovanja koja obuhvataju ovu lokaciju.

Mape