Rodna kuća Stevana Mokranjca

Rodna kuća Stevana Mokranjca

Things to do - general

Rodna kuća Stevana Mokranjca sadrži postavku koja je urađena u ambijentalnom stilu stare gradske kuće s kraja 19. veka.

Rodna kuća Stevana Mokranjca nalazi se u Negotinu i odlikuje se skromnijim karakteristikama tradicionalne balkanske varoške stambene kuće. Dvorište je lepo i mirno, uz dodatne detalje o Mokranjcu i sa njegovim bronzanom skulpturom.

U prizemlju se nalazi stalna postavka o Mokranjčevom duhovnom i svetovnom stvaralaštvu, sa muzikološkom analizom njegovih kompozicija. To je inače prostor u kome se održavaju kamerni koncerti, literalni susreti i druge kulturne aktivnosti.

Na spratu je etnološka postavka sa značajnim predmetima iz vremena kada ježiveo čuveni srpski kompozitor.

Rodna kuća Stevana Mokranjca se odlikuje skromnijim karakteristikama tradicionalne balkanske varoške stambene kuće. Dvorište je lepo i mirno, uz dodatne detalje o Mokranjcu i sa njegovim bronzanom skulpturom.

Nažalost trenutno nema smeštajnih kapaciteta na ovoj lokaciji.

Nažalost trenutno nemamo putovanja koja obuhvataju ovu lokaciju.

Mape