Saborna crkva u Nišu

Saborna crkva u Nišu

Things to do - general

Saborna crkva u Nišu kako svojom arhitekturom, kao i svojim ikonostasom zauzima značajno mesto u srpskoj istoriji umetnosti.

Gradnja crkve započela je 18. oktobra 1856. godine i trajala je do 1872. godine. Osvećena je nakon oslobođenja od Turaka 1878. godine. Zidovi hrama građeni su u raznim stilovima, od srpsko-vizantisjkog, islamskog, renesansnog do elemenata zapadnog baroka.

Svojom lepotom i neobičnošću svakako zauzima značajno mesto u razvoju moderne srpske arhitekture i predstavlja svojevrsnu prekretnicu u njenoj istoriji.

Grandiozni ikonostas crkve, velike umetničke vrednosti iz 1885. godine, većim delom je oslikao veliki srpski slikar Đorđe Krstić.

Na žalost 2001. godine je stradao u velikom požaru. Zahvaljujući donacijama i naporima građana Niša hram je arhitektonski obnovljen i restauriran.

Saborna crkva u Nišu se nalazi u samom centru grada nedaleko od pešačke zone. Pogledajte prikaz na mapi za tačnu lokaciju.

Nažalost trenutno nema smeštajnih kapaciteta na ovoj lokaciji.

Nažalost trenutno nemamo putovanja koja obuhvataju ovu lokaciju.

Mape