Manastir Svete Bogorodice kod Kuršumlije

Manastir Svete Bogorodice kod Kuršumlije

Things to do - general

Manastir Svete Bogorodice, ili bar ono što je od njega ostalo, u narodu poznat kao Sveta Petka, nalazi se blizu ušća reke Kosanice u Toplicu, kod Kuršumlije.

Manastir Svete Bogorodice je zadužbina Stefana Nemanje i nastala je obnovom ranovizantijske crkve iz VI veka u vreme kada je građena obližnja crkva Svetog Nikole, prva zadužbina osnivača dinastije Nemanjića.

O obnovi starije crkve i o manastiru, u čijem je sastavu bila, starala se Nemanjina žena Ana. Između 1158.  i 1162. godine izgrađen je zid sa tri polukružno zasvedena prolaza na početku oltarskog prostora i nadzidani su gornji delovi naosa. Najstariji deo crkve zidan je samo opekom, a obnovljeni delovi izvedeni su pritesanim kamenom uz mestimičnu upotrebu opeke.

Prošlost ovog značajnog spomenika nije dovoljno poznata.

Pretpostavlja se da je u manastiru boravila Mara, kći despota Аurđa Brankovića, posle povratka u Srbiju. U borbama za osvajanje srpskih oblasti 1454. godine stradala je Toplica, a verovatno i Bogorodičina crkva. Tada su bili spaljeni konaci.

Krajem XVII veka Bogorodičin manastir je bio aktivan, što znači da crkva nije bila razorena. Zapustela je krajem XVII veka. Do našeg vremena sačuvana je u ruševinama.

Nedaleko od ovog manastira nalazi se još jedna zadužbina Stefana Nemanje – Manastir Svetog Nikole.

Nažalost trenutno nema smeštajnih kapaciteta na ovoj lokaciji.

Nažalost trenutno nemamo putovanja koja obuhvataju ovu lokaciju.

Mape