Medijana - antičko luksuzno naselje sa raskošnim vilama

Medijana - antičko luksuzno naselje sa raskošnim vilama

Things to do - general

Medijana je bila luksuzni deo antičkog Naisusa i nastala je između 3. i 4. veka naše ere, a najveći procvat dožilvela je za vreme rimskog cara Konstantina.

Medijana je kao naselje privukla sve bogatije stanovnike Naisusa, koji su se preselili u novo predgrađe gradeći raskošne vile dekorisane mozaicima, sa dvorištima koje su krasile fontane i skulpture božanstava.

Ostaci vodenih cevi jasno ukazuju da je Medijana imala sjajan vodovodni sistem. Dok je hladna voda dovođena do vila i korišćena i za navodnjavanje, Medijana je imala i stalnu snabdevenost tople lekovite vode iz Niške Banje. Rimljani su još tada, pre skoro 2.000 godina znali da koriste prirodna bogatstva i tople mineralne vode. Znate li koliko danas mi ovo (ne) koristimo?

O hrišćanskoj tradiciji Naisusa, Medijane i Konstantinovom uticaju, govori činjenica da su 2000. i 2007. godine na prostoru Medijane otkriveni ostaci dve crkve iz IV veka sa mozaikom na kome je prikazan Hristov monogram.

Nakon vladavine Konstantina, Medijana je bila privremena rezidencija šestorici rimskih careva na njihovim putovanjima na istok: Konstanciju (337–361.), Konstansu (337–350.), Vetranionu (350.), Julijanu (361–363.), Valentijanu (364–375.) i Valensu (364–378.).

 

Vila sa peristilom

 

Centralno mesto na Medijani zauzima vila sa peristilom, najraskošnija i najluksuznija vila za koju se pretpostavlja da je mogla biti i privremeno boravište cara Konstantina, budući da je često dolazio u svoj rodni grad.

Vila sa peristilom na Medijani se arhitektonski razlikuje od sličnih objekata pronađenih na teritoriji Balkana. Prema prostornom planu, rasporedu prostorija, raskošnoj dekoraciji, skulpturama i mermernim oblogama, najpribližnija je arhitekturi poznate vile cara Maksimijana na Siciliji (286 – 305).

Sam kompleks sastojao se od više građevina: svečana dvorana za prijem (aula), dve trpezarije (stibadium), terme i sauna.

O luksuzu vile govori i činjenica da su trem dvorišta, kao i većina prostorija u sklopu vile, bili popločani mozaicima.

Motivi na mozaicima su uglavnom geometrijskog oblika, dok se dva interesantna figuralna prikaza – rečno božanstvo, Fluvius i glava Meduze nalaze u svečanoj dvorani za prijem.

Većina prostorija imala je zidni i podni sistem grejanja glinenim cevima.

Na Arheološkom nalazištu „Medijana“ možete videti: kompleks vile sa peristilom (peristil, svečana dvorana za prijem, dve trpezarije, ostaci termi, mozaici), žitnicu-horreum, ostatke dve ranohrišćanske crkve iz IV veka sa mozaikom na kome je prikazan Hristov monogram.

 

Adresa: Bulevar Cara Konstantina bb
Tel. +381 18 550 433

Nažalost trenutno nema smeštajnih kapaciteta na ovoj lokaciji.

Nažalost trenutno nemamo putovanja koja obuhvataju ovu lokaciju.

Mape