Vranjska Banja - najtoplija voda u Evropi!

Vranjska Banja - najtoplija voda u Evropi!

Things to do - general

Da li ste znali da Vranjska Banja poseduje najtopliju mineralnu vodu u Evropi?

Voda je temperature od 94° do čak 110°C, a izdašnost izvora je 140 litara u sekundi, i izbija na površinu zemlje iz desetak izvora, po kojima je Vranjska Banja karakteristična.

Lako ćete primetiti izvore budući da se oni „puše“ zbog visoke temperature vode. Najlakše je demonstrirati toplotu ove vode tako što ćete u njoj ostaviti jaje koje će za 10 minuta biti kuvano.

Vranjska Banja je jedna od retkih kraljevskih banja u Srbiji. U njoj se od 1914. godine lečio i Kralj Petar I Karađorđević, gde je i primio vest o početku Prvog Svetskog rata.

Vranjska Banja se nalazi na jugu Srbije, dvanaest kilometara jugoistočno od Vranja na nadmorskoj visini od 400 metara. 

Pominje se još u povelji kralja Stefana Dušana iz XIV veka. Iznad crkve Svetog Ilije na desnoj strani reke Banjštice, nalaze se tragovi srednjevekovnog grada Izoma.

Za vreme turske vladavine dolazi do stagnacije u kulturnom i privrednom razvoju i iseljavanja stanovništva. Turci su Banju nazivali Ilidžom i koristili njene termalne izvore.

Nakon oslobođenja od Turaka dolazi do razvoja banje koja u tom periodu i dobija naziv Vranjska Banja, po varošici u čijoj se blizini nalazi. Od tada kreće njen uspon, prekidan ratovima ali i lošom politikom lokalne vlasti koja je u pojedinim periodima, nanosila više štete nego neki ratovi.

Vranjska Banja je sigurno najpoznatija po svojoj vodi.

To je najtoplija banja u Evropi sa temperaturom od 96°C, dok na pojedinim mestima voda izbija u vidu pregrejane pare temperature čak 111°C.

Danas Vranjska Banja predstavlja svojevrsnu ekološku oazu sa velikim potencijalom za balneološki turizam. Može pomoći za lečenje posttraumatskih stanja i niza oboljenja, za pripremu sportista ili jednostavno prijatan kutak za odmor i rekreaciju.

Banjska voda se koristila za lečenje još u antičkim vremenima. Postoje pouzdani arheološki dokazi o postojanju rimskih termalnih naseobina koje su građene na temeljima praistorijskog naselja.

Mineralni izvori su lečenje korišćeni i u srednjem veku, kao i za vreme Turaka. Po oslobađanju od Turaka, Vranjska Banja dobija na značaju kao lečilište i turistički centar.

Redovni gosti Vranjske Banje su bili članovi obe kraljevske porodice. U njoj se od 1901.godine lečila Kraljica Draga Mašin, a od 1914. godine i Kralj Petar I Karađorđević. Vest o početku I Svetskog rata zatekla ga je u Banji, pa Kralj 1915. prekida lečenje zbog odlaska na front. Kraljeva kada se i danas čuva i koristi.

Zbog toga je Vranjska Banja jedna od retkih Kraljevskih banja u Srbiji i članica Udruženja Kraljevskih banja Srbije i Asocijacije Kraljevskih banja Evrope.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju je specijalizovana medicinska ustanova koja čini stub razvoja celog mesta i poseduje mogućnosti i kapacitete vredne respekta poznatih lečilišta u svetu.

 

Lečenje i tretmani u Vranjskoj Banji

 

Najveću lekovitu vrednost vode predstavlja rastvoren lekovit gas sumpor-vodonika u količini od 1,9 mg/l, što je skoro duplo više od dovoljne količine 1 mg/l da bi voda imala lekovito dejstvo.

Sumpor iz sulfidnih mineralnih voda lako se resorbuje preko kože, creva i pluća. Njegova resorpcija je veća kod viših temperatura vode i kisele reakcije. Kroz kožu i preko respiratornog sistema resorbuje se preko 90% sumporvodonika, a maksimalna koncentracija u krvi dostiže se posle kupanja.

Osim sumporvodonika veliki kvalitet mineralne vode predstavlja i njena temperatura preko 90 stepeni, što joj daje veliku balneoterapijsku vrednost, jer može da se koristi kupanjem u sklopu niza hidroterapijskih procedura, vežbi i podvodnih masaža. To se lekovito odražava na sledeća hronična oboljenja:

A. Bolesti lokomotornog aparata

 1. Zapaljenjski reumatizam
  – reumatoidni artritis (faza smirenog zglobnog zapaljenja),
  – Behterevljeva bolest (početni stadijum).
 2. Degenerativni reumatizam
  – artroze,
  – spondiloze
 3. Ekstraartikularni reumatizam
  – fibroziti,
  – mioziti,
  – panikuliti,
  – tenditi.
 4. Posledice trauma i stanja posle preloma kostiju i hirurških intervencija na koštano-zglobnom sistemu.

B. Neurološka oboljenja

 1. Neuralgije
 2. Polineuriti

C. Ginekološka oboljenja

 1. Zapaljenjski procesi nespecifične prirode u smirenom stanju (Adnexitis chr, Parametritis chr.),
 2. Ovarijalne disfunkcije praćene hipoplazijom genitalnih organa i poremećajima menstruacije,
 3. Izvesni oblici steriliteta, u prvom redu zapaljenjskog i endokrinog porekla.

D. Kožne bolesti

 1. Psorijaza-uz istovremeno korišćenje helioterapije,
 2. Hronični ekcem.

Vranjska Banja raspolaže modernim uređajima i aparatima za primenu svih oblika i metoda lečenja iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije i to:

 •   Hidroterapija – koja se obavlja u kadama sa termomineralnom vodom sa temperaturom koju podešava sam korisnik, zavisno od potrebe ili propisane terapije.
 • Kineziterapija – se odvija u sali za kineziterapiju (grupna i individualna).
 • Elektroterapija – koristi moderne aparate sa svim oblicima struje gde se vrši elektrostimulacija, galvanizacija, elektroforeza. U kombinaciji sa vodom koristi se galvanska kada i četvoroćelijske kupke.
 • Magnetoterapija – nisko frekventnim, visoko frekventnim i ultra visoko frekventnim magnetnim poljem.
 • Masaža – ručna, vibromasaža, podvodna masaža i biserne kupke.
 • Sonoterapija – primena ultrazvuka.
 • Termoterapija – aplikacija peloida po segmentima.
 • Fototerapija – primena UV i IC zraka.
 • Laseroterapija
 • Mikrostruje – najnovije dostignuće u oblasti fizikalne medicine.

Konsultativna služba iz ortopedije i neurologije odvija se u saradnji sa lekarima Zdravstvenog centra Vranje. Organizovana je celodnevna zdravstvena zaštita.

Nažalost trenutno nema smeštajnih kapaciteta na ovoj lokaciji.

Nažalost trenutno nemamo putovanja koja obuhvataju ovu lokaciju.